I gymryd rhan:

Cam Un – Dewis Delwedd

Dewis y ddelwedd yr hoffech chi ei defnyddio. Gall fod yn ddelwedd stoc sy’n cael ei defnyddio lot mewn memynnau, neu’n un o’ch lluniau eich hun. Mae gan lawer o lwyfannau creu-memynnau ddelweddau y gallwch chi eu defnyddio, er enghraifft MemeGen a Memgenerator. Mae gyda ni hefyd dudalen arall sydd â rhestr o wefannau a ddefnyddir yn aml.

Cam Dau – Ychwanegu Testun

Gan ddefnyddio unrhyw lwyfan creu-memynnau neu feddalwedd arall, dewis y testun fydd yn mynd ar dop ac ar waelod y ddelwedd. Gall y testun fod yn ddoniol neu’n fyfyriol – rydyn ni’n eich annog chi i greu memynnau sy’n cyfeirio at gynnal neu adfywio iaith.

Cam Tri – Cadw a Llwytho’r Memyn i Fyny

Cadw’r ddelwedd a’i llwytho i fyny i’ch hoff lwyfan cyfrwng cymdeithasol (e.e. Instagram, Twitter, Facebook)

Cam Pedwar – Ychwanegu Hashnodau

  • Ychwanegu’r hashnod #MemeML
  • Ychwanegu hashnod yr iaith (e.e. #Cymraeg)

Cofiwch: mae hyrwyddo amrywiaeth ieithyddol ar-lein yn golygu y gallwch chi gyfathrebu mewn unrhyw iaith heb orfod darparu’r cynnwys digidol i bobl nad yw’n siarad yr iaith. Ond, os hoffech chi gyrraedd cynulleidfa ehangach, bydd gyda chi’r dewis o ddarparu cyfieithiad cyffredinol yn y testun disgrifiadol ar gyfer unrhyw syniadau sy’n anodd eu cyfieithu’n llythrennol.

Cam Pump – Ymuno â’r Her

  • Dod o hyd i bobl eraill sy’n rhannu eu memynnau gyda’r hashnod #MemeML ar Instagram, Twitter neu Facebook a gwneud sylw, rhannu, ail-drydar ac ail-bostio.
  • Chwilio am yr hashnod ar gyfer eich iaith. Dilyn pobl eraill sy’n creu memynnau yn eich mamiaith (e.e. #Cymraeg).
  • Tagio rhywun arall a gosod her iddyn nhw greu ei memyn eu hunain. Cysylltu â phobl eraill sy’n dathlu amrywiaeth ieithyddol.

Cam Chwech: Mwynhau!

Cyfarfod ein llysgenhadon!

Ymgyrchwyr iaith yn y byd digidol fydd yn cymryd rhan yn yr Her Memynnau Mamiaith ac a fyddai’n hoffi’ch gwahodd chi i wneud yr un peth.